HİZMET SARTLARI

Pub Story Kullanım Şartları v. 2.0

Son Güncellenme Tarihi: 8 Temmuz 2019

Madde 1 – TARAFLAR

Bu Sözleşme merkezi Caferağa Mah. Kadıköy/İstanbul adresinde bulunan Planet Caravan Organizasyon Anonim Şirketi (Bundan böyle “Planet Caravan” olarak veya “Biz” olarak anılacaktır.) ile “Pub Story” adındaki mobil uygulamamızı (bundan böyle “Pub Story” olarak anılacaktır) kullanan ve Pub Story’nin sağladığı hizmetlerden yararlanan müşteri arasındadır (Bundan böyle “Müşteri” veya “Siz” olarak anılacaktır).

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu, Pub Story uygulamamıza ve bu uygulamayı kullanmanıza ilişkin şartları düzenlemek, aynı zamanda Pub Story uygulaması içerisinde yer alan ve işbu sözleşmenin 3’ncü maddesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak 6098 sayılı Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal hükümler uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Madde 3- HİZMET DETAYLARI

Pub Story uygulamasından farklı şekillerde yararlanabilirsiniz. Genel anlamda hizmetlerimiz aşağıdaki şekildedir ama asıl unsurlarından farklılık göstermemek kaydıyla yaratıcılığımız sınırlarında hizmetlerimiz değişiklik gösterebilir. Hizmetlerimizde esaslı farklılıklar olursa bu sözleşmeyi güncelleyerek veya yeni bir metinle sizi bilgilendireceğiz.

1. Oyunlar: Uygulama içerisinde, bizim oluşturduğumuz ve kendi arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz oyunlarımız yer alıyor. Bunlardan bazıları ücretsiz olmakla birlikte, bazıları ise ücrete tabi. Ücretli oyunların ödemeleri, iOS işletim sistemi kullanıyorsanız App Store, Android işletim sistemi kullanıyorsanız ise Play Store’dan yapılmaktadır.

2. Kullanıcı Etkinlikleri: Kullanıcılarımız bütün Pub Story oyuncularına açık etkinlikler oluşturabilmektedir. Bunlar, belirli konumlarda Pub Story içerisinde bulunan oyunların tüm oyunculara açık şekilde oynandığı oyunlardır.

3. Özel Etkinlikler: Planet Caravan veya bizimle iş birliği içerisinde markalar veya organizatörler, temalı, özgün etkinlikler düzenleyebilirler. Bu etkinliklerin satışları biletli olup, bilet satış sayfalarından gerçekleştirilmektedir ve herkese açıktır.

Kolaylık olması açısından yukarıda bulunan hizmetlerin hepsi kısaca “Hizmetler” olarak adlandırılacaktır.

Madde 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 Hizmetin ifası, Pub Story uygulamasını indirmeniz ve uygulama aracılığıyla Hizmetler’in herhangi birini kullanmanızla gerçekleşir.

4.2 Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşme’nin Müşteri tarafından onaylanması ve varsa hizmet bedelinin Planet Caravan’ın sunduğu ödeme şekillerinden biri ile ödenmiş olması şarttır. Bedelli hizmetlerden, ücret ödenmeksizin yararlanılamaz.

4.3 Pub Story uygulaması üzerinden alınan ücretli veya ücretsiz tüm uygulamalar süresiz olarak hesabınıza tanımlanır.

4.4 Pub Story tarafından hazırlanan tüm oyun ve etkinliklerin mali ve manevi hakları Planet Caravan’a aittir. Planet Caravan, söz konusu materyalleri sadece oyun ve etkinliklerde kullanılmak üzere sunmaktadır. Bu sebeple Müşterilerimiz, oyun ve etkinlik materyallerini kopyalayamaz, çoğaltamaz, yayamaz, üzerinde değişiklik yaparak kullanamaz, umuma açık yerlerde gösteremez ve temsil edemez.

4.5 Pub Story’nin ticari ortaklarıyla birlikte hazırladıkları etkinliklerdeki oyun materyallerinin mali ve manevi hakları da Planet Caravan’a aittir.

4.6 Etkinlik içeriği, etkinlik esnasında, Planet Caravan’ın ekip dinamiklerine veya başka bir sebebe bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu durumda katılımcının ücret iade hakkı doğmamaktadır.

4.7 Planet Caravan, programda açıklanan etkinlik günü, saati, yeri ve içeriği değiştirme hakkını saklı tutar.

4.8 Planet Caravan etkinlik esnasında mücbir sebeplerden ötürü çıkabilecek aksilik ve sorunlardan sorumlu tutulamaz. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

4.9 Etkinliklerin belirtilen saatten daha erken ya da daha geç bitmesi Planet Caravan inisiyatifinde olup, bu durum Müşteri’ye bir talep hakkı vermeyeceği gibi, planlanandan daha uzun süren etkinlikler için Planet Caravan’a, Müşteri’den ek bir ücret talep etme hakkı vermez.

4.10 Etkinlikler veya oyunlar esnasında, çalışanlara veya diğer katılımcılara sözlü veya fiziksel olarak sataşma, kışkırtma, hakaret, şiddet ya da şikâyete konu olacak herhangi bir eylem ya da davranışın vukuu bulması halinde, Planet Caravan bu eylemi gerçekleştiren kullanıcının uygulamaya erişimini askıya alma, kapatma veya kaldırma, katılımcıyı veya katılımcıları salondan çıkarma ve bu katılımcı veya katılımcılar açısından etkinliği sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda oyuncu, Pub Story oyunları için ödediği, katılımcı veya katılımcılar konu etkinliği katılmak için ödediği bedelin iadesini talep edemez.

4.11 Planet Caravan veya etkinliği organize eden proje ortaklarımız, ayrımcılık yapmaksızın, hukuka aykırı davranışlarda bulunma şüphesi bulunan veya etkinlik ve katılımcılar için tehdit oluşturacağını düşündüğü kimseleri mekâna almama hakkını saklı tutar. Bu durumda katılımcı ödediği bedelin iadesini talep etme hakkına sahiptir.

4.12 Etkinlik bileti Müşteri’ye Planet Caravan tarafından e-posta yoluyla gönderilecek olup, bunun takibi Müşteri’ye ait olacaktır. Planet Caravan tarafından gönderilen e-postanın katılımcıya ulaşmaması halinde, sorun katılımcıdan kaynaklanıyorsa, Planet Caravan herhangi bir mesuliyet kabul etmez ve konu bildirim katılımcıya yapılmış sayılır.

4.13 Etkinlik yeterli katılıma ulaşmadığı takdirde, ücret iadesi yapılması veya bu hakkın başka bir etkinliğe katılım için kullanılmasına imkân verilmesi tamamen Planet Caravan’ın tasarrufundadır.

4.14 Planet Caravan etkinlik mekânında müşterilerin şahsi eşyalarıyla ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmez.

4.15 Pub Story uygulamasının herhangi bir sebeple sonlandırılması veya uygulamaya erişilememesi hallerinde Planet Caravan sorumlu tutulamaz. Bu sebeplerle biletli etkinliklerin gerçekleşmemesi halinde bilet ücretleri iade edilir. Uygulama üzerinden ilgili işletim sisteminin marketi aracılığıyla alınan ödemelerdeki iade işlemleri Madde 5.1’de de belirtildiği üzere ilgili marketin kural ve koşullarına bağlıdır ve iade şartlarını karşıladığı sürece ilgili hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilir.

4.16 Planet Caravan’ın proje ortaklarıyla gerçekleştirdiği ortak etkinliklerde ve kampanyalarda işbu Sözleşme’ye ek olarak ilgili etkinlik ve kampanyaya özgü koşullar olabilir ve bu çerçevede ayrı bir sözleşme düzenlenebilir. Bu durumda söz konusu sözleşme, ilgili etkinlik veya kampanyaya katılım öncesi Müşteri’ye onaylatılır.

Madde 5 – HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ

5.1. Uygulama içi oyunlara ilişkin ödemeler, iOS işletim sistemli cihaz kullanıyorsanız Apple Store, Android işletim sistemli cihaz kullanıyorsanız Play Store aracılığıyla alınır. Bu sebeple uygulama için ödemelere ilişkin tüm usul ve esaslar ilgili işletim sistemi sağlayıcısıyla aranızdaki sözleşme ile düzenlenir. Ödemelerle ilgili tüm taleplerinizi ilgili işletim sağlayıcısına yapmanız gerekmektedir. Play Store ödeme usul ve esaslarına https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=buyertos&ldr=tr URL adresinden, Apple Store satış ve kullanım usul ve esaslarına ise https://www.apple.com/legal/sales-support/ ve https://www.apple.com/legal/internet-services/ URL adreslerinden ulaşabilirsiniz.

5.2. Etkinlik biletlerine yönelik ödemeler ise Pub Story uygulaması üzerinden verilen talebi takiben ilgili web sitesine yönlendirilerek Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından yetkilendirilmiş elektronik ödeme kuruluşları aracılığı ile alınmaktadır. Ödeme işlemleri, biz dahil olmaksızın, tamamen ilgili elektronik ödeme kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir.

5.3 Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, hizmetin alınmasından sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Planet Caravan’a ödememesi halinde, Planet Caravan sözleşmeye konu hizmeti ifa etmekten kaçınabilir.

Madde 6 – CAYMA HAKKI:

Önemle belirtiriz ki, sunulan oyunların, elektronik ortamda anında ifa edilmesi ve anında teslim edilen bir gayrimaddi mal niteliğinde olması ve etkinliklerin, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, eğlence amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin olması sebebiyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15 (g) ve (ğ) maddeleri uyarınca işbu satım sözleşmesinden cayma hakkı mevcut olmayıp, yapılan satışlar kural olarak kesindir ve iadesi mümkün değildir.

Madde 7 – BİLDİRİMLER

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır. Müşteri, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Planet Caravan ile yaptığı e-posta yazışmalarının bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8 – SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ

İşbu Sözleşme dijital ortamda imzalanmaktadır ve Planet Caravan tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Sözleşmenin değiştirilmesi veya yenilenmesi halinde Sözleşme, Müşteri’ye uygulama üzerinden tekrar onaylatılır.

Madde 9 – YETKİ

İşbu Sözleşme’den dolayı ihtilaflar ile ilgili, Bakanlıkça her yıl belirlenen parasal sınırlara göre, Müşteri’nin veya Planet Caravan’nın ikametgahının bulunduğu yer Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi yetkilidir.

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili kılındığını kabul ederler.

Planet Caravan Planet Caravan Organizasyon Anonim Şirketi İşbu sözleşme elektronik ortamda onaylandığı tarihte kurulmuştur.